[1]
พันธ์วาสนา ล. , ไสยนิตย์ พ. และ สุวรรณชาติ ธ. 2022. A-line Strong ป้องกันอุบัติการณ์เลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดแดง. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2, 2 (ก.ค. 2022), 89–97.