[1]
ศรีมงคล ศ. . และ ภูสีน้ำ ศ. ., “ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมติดตามเยี่ยมทางโมบายแอปพลิเคชันต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น”, Acad J Nurse Health Sci, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 30–43, ส.ค. 2023.