(1)
ยอดศิรจินดา ส. ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการใช้ยาต่อระดับน้ำตาลในเลือด และการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้าในผู้สูงอายุเป็นเบาหวานชนิดที่ 2: Effects of Foot Reflexology Combined With Medication on Blood Sugar and Sensory Loss on the Foot in Older Adults With Type 2 Diabetes. JAHS 2017, 2, 15-33.