(1)
อุชัย เ.; ชุมกาแสง ภ.; รัตนะวงษา น.; คำหอมกุล ฐ. ความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในป้อมตำรวจจราจรบริเวณถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ: Dust Concentration Inside the Traffic Police Booth on Rangsit-Nakhonnayok Road, Thanyaburi District, Pathumthani Province and Health Risk Assessment. JAHS 2021, 6, 12-25.