[1]
อุชัย เ., ชุมกาแสง ภ., รัตนะวงษา น., และ คำหอมกุล ฐ., “ความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในป้อมตำรวจจราจรบริเวณถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ: Dust Concentration inside the Traffic Police Booth on Rangsit-Nakhonnayok Road, Thanyaburi District, Pathumthani Province and Health Risk Assessment”, JAHS, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 12–25, ก.ย. 2021.