[1]
เพียรจริง ป., “การใช้สเตียรอยด์ฮอร์โมนในการเกษตร การตกค้างในอาหาร และสิ่งแวดล้อม”, JAHS, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 90–110, ก.ย. 2021.