กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนาย Intubation-Surfactant-Extubationไม่สำเร็จ ในทารกเกิดก่อนกำหนด ที่มีภาวะ Respiratory Distress Syndrome ด้วยลักษณะพื้นฐานของทารกเมื่อแรกเกิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy