[1]
ไพศาลสุขวิทยา ธ., ไทยใหม่ ส. และ ศิริพิพัฒนมงคล น. 2024. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้อาหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. วารสารกุมารเวชศาสตร์. 63, 1 (มี.ค. 2024), 118–135.