[1]
พิทักษ์กรณ์ ร. 2024. ปัจจัยพยากรณ์การเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโรคโควิด-19 ในเด็กโรงพยาบาลปัตตานี. วารสารกุมารเวชศาสตร์. 63, 1 (มี.ค. 2024), 47–57.