[1]
ไพศาลสุขวิทยา ธ., ไทยใหม่ ส., และ ศิริพิพัฒนมงคล น., “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้อาหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”, Thai J Pediatr, ปี 63, ฉบับที่ 1, น. 118–135, มี.ค. 2024.