กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อค่าสมรรถภาพปอดของ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy