กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti L .) พาหะนำโรคไข้เลือดออก ของแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis israelensis ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy