กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้ การรับรู้ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพธิ์ใหญ่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy