กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยอากาศที่มีผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศที่ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพพนักงานในโรงฆ่าสุกร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy