กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2: วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy