กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบความแม่นยำในการตรวจพบรอยโรคระยะก่อนมะเร็งและมะเร็งปากมดลูกจากการตรวจด้วยวิธีเซลล์วิทยา การตรวจด้วยกล้องขยายผ่านทางช่องคลอดและการตัดชิ้นเนื้อ ภายใต้การตรวจด้วยกล้องขยายผ่านทางช่องคลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy