Contact

50 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

Principal Contact

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชำนาญบริรักษ์
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
Phone 0-4371-1411 ต่อ 512

Support Contact

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชำนาญบริรักษ์
Phone 0819751846