กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจหาพยาธิ Anisakis spp. และสารฟอร์มาลินตกค้างในปลาทูตัวสั้น Rastrelliger brachysoma ที่จำหน่ายในตลาดปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy