กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปนเปื้อนของแคดเมียม และตะกั่วในหอยแครง (Anadara granosa) และหมึก (Loligo formosana) จากตลาดในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy