กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษา Heart rate recovery period จากการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการเดินสายพานในกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 10 – 15 ปี ที่มีผลตรวจ Echocardiogram ปกติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy