กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลลัพธ์ของการให้ยาปฏิชีวนะก่อนผ่าตัดใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง โดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหารด้วยวิธีการดันสายในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy