กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการพยาบาลที่บ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy