กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตในทารกที่มีภาวะพร่องออกซิเจนแต่กำเนิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy