รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม การรักษา Neonatal Hemochromatosis ด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือดและการให้Immunoglobulin

ผู้แต่ง

  • ธิติมา เงินมาก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  • จุลินทร สำราญ ภาควิชาพยาธิวิทยา
  • นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

siderosis, ตับวาย, อิมมูนโนโกลบูลิน, Alloimmune, hemochromatosis

บทคัดย่อ

บทนำ: โรค Neonatal hemochromatosis เป็นโรคที่พบไม่บ่อย ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการตับวายที่รุนแรงตั้งแต่ทารก โดยโรคนี้จะเกี่ยวกับการสะสมธาตุเหล็กที่นอกตับปริมาณมาก และ Neonatal hemochromatosis จะพบแบบ GALD ได้บ่อยกว่าแบบอื่น ซึ่งจะทำให้พบอัตราการตายที่สูง ในผู้ป่วยเด็กชายรายนี้ มีอาการตับวายเฉียบพลันตั้งแต่เกิด เป็นบุตรคนที่สอง ประวัติในครอบครัวไม่เคยมีประวัติเป็นโรคตับหรือโรคนี้มาก่อน ส่วนการวินิจฉัยโรคนั้นสามารถตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีการย้อมชิ้นเนื้อ Prussian blue บริเวณเยื่อบุริมฝีปากล่าง ต่อมน้ำลาย จะพบลักษณะมีธาตุเหล็กสะสมอยู่ และนอกจากนี้ได้ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะพบลักษณะ T2 signal ลดลง ส่วนระดับ ferrin ในเลือด และระดับ Alpha fetoprotein จะพบมีค่สูงในแง่ของการรักษาในผู้ป่วยเด็กราชนี้ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายเลือด ให้อิ่มมูนโนโกลบูลิน และ anti-oxidantต่อมาอาการของผู้ป่วยดีขึ้น
สรุป: การวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วจะทำให้ลดการปลูกถ่ายตับในเด็กได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Russo P, Ruchelli ED, Piccoli DA. Pathology of Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease. 2nd ed: Springer,Berlin,Heidelberg;2014.

Feldman AG, Whitington PF. Neonatal hemochromatosis. Journal of clinical and ิ experimental hepatology. 2013;3:313-20.

Lopriore E, Mearin ML, Oepkes D, Devlieger R, Whitington PF. Neonatal hemochromatosis: management, outcome, and prevention. Prenatal diagnosis. 2013;33:1221-5.

H, Malladi P. Gestational alloimmune liver disease in cases of fetal death. The Journal of pediatrics. 2011;159:612-6.

Heissat S, Collardeau-Frachon S, Baruteau J, et al. Neonatal hemochromatosis: diagnostic work-up based on a series of 56 cases of fetal

death and neonatal liver failure. The Journal of pediatrics. 2015;166:66-73.

Whitington PF, Hibbard JU. High-dose immunoglobulin during pregnancy for recurrent neonatal haemochromatosis. Lancet(London, England). 2004;364:1690-8.

Rand EB, Karpen SJ, Kelly S, et al. Treatment of neonatal hemochromatosis with exchange transfusion and intravenous immunoglobulin. The Journal of pediatrics. 2009;155:566-71.

Annagur A, Altunhan H, Yuksekkaya HA, Ors R. Therapeutic management of neonatal hemochromatosis: report of four cases and

literature review. Human & experimentaltoxicology. 2011;30:1728-34.

Flynn DM, Mohan N, McKiernan P, et al. Progress in treatment and outcome for children with neonatal haemochromatosis. Archives of disease in childhood Fetal and neonatal edition. 2003;88:F124-7.

Jimenez-Rivera C, Gupta A, Feberova J, de Nanassy JA, Boland MP. Successful treatment of neonatal hemochromatosis as gestational alloimmune liver disease with intravenous immunoglobulin. Journal of neonatal-perinatal medicine. 2014;7:301-4.

Whitington PF. Fetal and infantile hemochromatosis. Hepatology (Baltimore,Md). 2006;43:654-60.

Whitington PF. Neonatal hemochromatosis: a congenital alloimmune hepatitis. Seminars in liver disease. 2007;27:243-50.

Neil E, Cortez J, Joshi A, et al. Hepatic failure, neonatal hemochromatosis and porto-pulmonary hypertension in a newborn with trisomy 21--a case report. Italian journal of pediatrics. 2010;36:38.

Knisely AS, Mieli-Vergani G, Whitington PF. Neonatal hemochromatosis. Gastroenterology clinics of North America. 2003;32:877-89, vi-vii.

Pearson L, Bissinger R, Romero KR. Neonatal hemochromatosis: a case report. Advancesin neonatal care : official journal of the National Association of Neonatal Nurses. 2009;9:72-6.

Lee WS, McKiernan PJ, Kelly DA. Serum ferritin level in neonatal fulminant liver failure. Archives of disease in childhood Fetal and neonatal edition. 2001;85:F226.

Whitington PF, Kelly S, Ekong UD. Neonatal hemochromatosis: fetal liver disease leading to liver failure in the fetus and newborn.

Pediatric transplantation. 2005;9:640-5.

Dubruc E, Nadaud B, Ruchelli E, et al. Relevance of C5b9 immunostaining in the diagnosis of neonatal hemochromatosis.

Pediatric research. 2017;81:712-21.

Taylor SA, Kelly S,Alonso EM, Whitington PF. The effects of gestational alloimmune liver disease on fetal and infant morbidity and mortality. J Pediatr 2018;196:123-8.

Chu A, Beritto T D, Kesavan K, Hageman J R and Azzam R. Neonatal hemochromatosis: Evaluation of the neonate with hepatic failure. Neoreviews 2016; 17:e154-60.

Nair J, Kumar VHS. Liver Failure and Conjugated Hyperbilirubinemia in a Preterm Neonate: Role of Early IVIG and Exchange Transfusion. AJP reports. 2018;8:e95-e8.

Timpani G, Foti F, Nicolo A, Nicotina PA, Nicastro E, Iorio R. Is exchange transfusion a possible treatment for neonatal hemochromatosis? Journal of hepatology. 2007;47:732-5.

Babor F, Hadzik B, Stannigel H, Mayatepek E, Hoehn T. Successful management of neonatal hemochromatosis by exchange

transfusion and immunoglobulin: a case report. Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal

Association. 2013;33:83-5.

Machtei A, Klinger G, Shapiro R, Konen O, Sirota L. Clinical and Imaging Resolution of Neonatal Hemochromatosis following Treatment. Case reports in critical care. 2014;2014:650916.

Sigurdsson L, Reyes J, Kocoshis SA, Hansen TW, Rosh J, Knisely AS. Neonatal hemochromatosis: outcomes of pharmacologic and surgical therapies. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 1998;26:85-9.

Murray KF, Kowdley KV. Neonatal hemochromatosis.Pediatrics. 2001;108:960-4.

Grabhorn E, RichterA, Burdelski M, Rogiers X, Ganschow R. Neonatal hemochromatosis: long-term experience with favorable

outcome. Pediatrics. 2006;118:2060-5.

Whitington PF, Kelly S. Outcome of pregnancies at risk for neonatal hemochromatosis is improved by treatment with high-dose intravenous immunoglobulin. Pediatrics. 2008;121:e1615-21

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31