กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: ประสบการณ์เรียนรู้จากการสอนในวิชากระบวนทัศน์การดูแลด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy