ภาวะเลือดออกในสมองจากภาวะขาดวิตามินเคเนื่องจากโรคท่อน้ำดีตีบตัน

ผู้แต่ง

  • ชนิยา จ่าแก้ว กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • สุอร ชัยนันท์สมิตย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • อำนวยพร อภิรักษากร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • ภิเษก ยิ้มแย้ม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสำคัญ:

โรคท่อน้ำดีตีบตัน, ภาวะเลือดออกจากการขาดวิตามินเค, ภาวะเลือดออกในสมอง

บทคัดย่อ

บทนำ โรคทางเดินน้ำดีตีบตันเป็นโรคที่พบได้น้อย ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะตัวเหลืองจากน้ำดีคั่ง อาการที่พบมากที่สุดได้แก่ ตาเหลืองตัวเหลือง อุจจาระสีซีด อาการสำคัญที่พบได้น้อยมาได้แก่ ภาวะเลือดออกในสมอง ที่เกิดจากการขาดวิตามินเค มีผลมาจากน้ำดีคั่งในโรคนี้
วัตถุประสงค์ รายงานผู้ป่วย 1 ราย ที่มีอาการชักต่อเนื่องจากภาวะเลือดออกในสมองตรวจพบว่ามีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และตรวจเพิ่มเติมพบว่ามีโรคท่อน้ำดีตีบตัน
รายงานผู้ป่วย ทารกเพศชายอายุ 2 เดือน มาด้วยอาการชักต่อเนื่องเนื่องจากมีเลือดออกในสมอง เกิดจากภาวะขาด       วิตามินเค ซักประวัติเพิ่มเติมพบว่ามีตัวเหลือง อุจจาระสีซีด ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสมองเพื่อนำเลือดคั่งออกจากนั้นตรวจเพิ่มเติมจนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันและได้รับการผ่าตัดใช้ลำไส้แทนท่อน้ำดีในที่สุด
สรุป รายงานผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีตีบตันที่มาด้วยอาการชักจากเลือดออกในสมอง ซึ่งเป็นอาการที่พบไม่บ่อย
ในผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีตีบตัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hsiao CH, Chang MH, Chen HL, et al. Universal screening for biliary atresia using an infant stool color card in Taiwan. Hepatology 2008; 47:1233–40.

Adelman S. Prognosis of uncorrected biliary atresia: an update. J Pediatr Surg 1978;13:389–91.

Govindarajan KK. Biliary atresia: Where do we stand now?. World J Hepatol 2016;8:1593–601.

Kell y DA, Davenport M. Current management of biliary atresia. Arch Dis Child 2007; 92:1132–5.

Per H, Arslan D, Gümüş H, Coskun A, Kumandaş S. Intracranial hemorrhages and late hemorrhagic disease associated with cholestatic liver disease. Neurol Sci 2013;34:51–6.

Gasparetto EL, Benites Filho PR, Davaus T, Carvalho NA. Central nervous system hemorrhage in thrombocytopenic patients: computed tomographic findingsin 21 cases. Arq Neuropsiquiatr 2007; 65:268–72.

Akiyama H, Okamura Y, Nagashima T, Yokoi A, Muraji T, Uetani Y. Intracranial hemorrhage and vitamin K deficiency associated with biliary atresia: summary of 15 cases and review of the literature. Pediatr Neurosurg 2006; 42:362–7.

Behera K, Rana S, Kanitkar M, Adhikari M. Status epilepticus in children. Med J Armed Forces India 2005; 61(2):174–8.

MeyerHeimAD,BoltshauserE. Spontaneous intracranial hemorrhage in children: etiology, presentation and outcome. Brain Dev. 2003;

:416–21.

Mihatsch W, Braegger C, Bronsky J, ESPGHAN Committee on Nutrition. Prevention of vitamin K deficiency bleeding in newborn infants: a position paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016; 63:123-9.

Chuansumrit A, Isarangkura P, Hathirat P. Vitamin K deficiency bleeding in Thailand: 32-year history. SoutheastAsian J Trop Med Public Health 1998; 29:649-54.

LoughnanPM,McDougallPN.Epidemiology of late onset hemorrhagic disease: a pooled data analysis.J Paediatr Child Health. 1993;

:177–81.

Per H, Arslan D, Gümüş H, Coskun A, Kumandaş S. Intracranial hemorrhages and late hemorrhagic disease associated cholestatic liver disease Neurol Sci. 2013;34:51-6.

Lane PA, Hathaway WE. Vitamin K in infancy. J Pediatr. 1985; 106:351–9.

Chaou WT, Chou ML, Eitzman DV. Intracranial hemorrhage and vitamin K deficiency in early infancy. J Pediatr 1984;105:880–4.

Takahashi Y, Matsuura T, Yoshimaru K, Yanagi Y, Hayashida M, Taguchi T. Comparison of biliary atresia with and without intracranial hemorrhage. J Pediatr Surg. 2018; 53:2245–9

Grillo E, Silva RJ, Filho JH. Intracranial hemorrhage in infants due to vitamin K deficiency - report of 2 cases.J Pediatr. 2000;

:233–6.

Puckett RM, Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in neonates. Cochrane Database Syst Rev.

:CD002776

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-30