เปิดรับบทความ

20-05-2024

เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมสุขภาพและความปลอดภัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) และฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2567