Contact

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
(กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย)
168 ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

Principal Contact

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Support Contact

ดร.กีรติ นิยมรัตน์
Phone 074 257272, 083-1908414