ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

					ดู ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

นับเป็นข่าวดีเป็นอย่างยิ่งที่ ยโสธรเวชสาร ของเราได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJo) นักวิจัยและผู้อ่านทุกๆ ท่าน สามารถสืบค้นงานวิจัย ยโสธรเวชสารในระบบออนไลน์ได้แล้ว เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ของผู้ใช้เอง โดยไม่
ติดตั้งโปรแกรมใดๆในคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าเยี่ยมชมยโสธรเวชสารของเรา
เนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับนี้ได้แก่ เรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลโดยทีมหมอครอบครัวของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตการดูแลของโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี, ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเลือดออกในสมองหลังการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันที่มารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร และผลการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนที่มีอัตราไหลสูง โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณ คณะทำงานทุกๆท่านที่ร่วมกันพัฒนายโสธรเวชสารของเรา แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า


พญ.อนิลธิตา พรมณี
บรรณาธิการ

ISSN 2985-0525 (Print)

ISSN 2985-1114 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-10-06

ฉบับเต็ม

Articles