ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566

และแล้วก็มาถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2566 วารสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลายเหมือนฉบับที่ผ่านมาเช่นเคย ต้องขอขอบพระคุณนักวิจัยและผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจยโสธรเวชสารตลอดมา 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 ขอขอบพระคุณ คณะทำงานทุกๆท่านที่ร่วมกันพัฒนายโสธรเวชสารของเรา แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

พญ.อนิลธิตา พรมณี

     บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-22

ฉบับเต็ม

Articles