ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

					ดู ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิดที่ลดลง แม้ภาคท่องเที่ยวจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการยกเลิกระบบ
Test & Go และผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่หลายๆประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศมากขึ้น แต่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกกลับอ่อนแอลงจากสงครามระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน มาตรการคว่ำบาตรจำกัดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียของยุโรปและสหรัฐ กลับทำให้ต้นทุน
พลังงานสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ควรวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ยโสธรเวชสารก็ยังต้องทำหน้าที่สื่อสารผลงานเพื่อความก้าวหน้า
ด้านวิชาการต่อไป

วีระ ครุสันธิ์
บรรณาธิการ

ISSN 1513-265X

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-12

ฉบับเต็ม

Articles